Weg met de kiesvereniging, leve de politieke partij (met ideologie)!

campagne_vlamingeneerstAls ik de jongste berichten, ondermeer en zelfs vooral, over lijstvorming volg, kan ik niets anders dan concluderen dat de meeste partijen niets meer zijn dan kiesverenigingen. Elke beslissing wordt genomen in het kader van het aantal potentiële stemmen het kan opleveren. Op een dergelijke manier is beleid onmogelijk.

 

Waar is de tijd dat ideologie nog belangrijk was? Naar aanleiding van zijn memoires en ook naar aanleiding van de publicatie van extracten van zijn dagboek, betreurde Leo Tindemans het gebrek aan ideologie in de politiek. En stelde hij dat zonder ideologie beleid onmogelijk was. En hij heeft gelijk.

 

En aan ideologische ondergrond, aan visie, ontbreekt het vandaag de dag. Je ziet dat als bij een lijstvorming een partij als de N-VA een lijsttrekker aanduidt die openlijk stelt: “Ik krijg het niet warm van een Vlaamse Leeuw’. Waarmee hij duidelijk bedoelde dat hij niet echt achter de ideologie van het Vlaams-nationalisme staat. Maar ook de CD&V is in dat bedje ziek. Als hij in het programma ‘De Zevende Dag’ werd gevraagd waarom hij bij de CD&V was terecht gekomen en niet bij de SP.a, probeerde Rik Torfs dat te vergoelijken met de zin: ‘Ik denk niet dat ik bij een superideologische partij ben terecht gekomen.

 

Een ideologie is nochtans essentieel om een waardevolle invulling aan een samenleving te geven. Je neemt dan beslissingen, je hakt knopen door in functie van die ideologie. Zo kan je werkelijk een beleid voeren, want als je je keuzes enkel laat afhangen van een mogelijke stem die ja al dan niet kan winnen, wordt je geslingerd van hier tot naar nergens. De partijen zijn vandaag de dag niets meer dan kiesverenigingen, waar de plaatsing van kandidaat X of Y, belangrijker is dan het programma, dan de visie op de samenleving.

 

Gelukkig zit ik in een partij waar men duidelijk het programma, de visie op de samenleving en de ideologie primeert. Geen witte konijnen, geen tv-sterren of would-be-tv-sterren, maar stuk voor stuk ideologisch geschoolde kandidaten die weten waarheen met Vlaanderen. Kandidaten die gaan voor Vlamingen Eerst.

Advertenties