Stop het geweld. Harde aanpak criminaliteit

Gerecht BrusselWie de kranten leest, merkt dat er een duidelijke toename is van extreem geweld in onze samenleving. Vandaag bereikte dat een uitermate triest hoogtepunt met de moord op een rechter en griffier van het vredegerecht van Brussel in volle zitting. De reactie van de minister van justitie Stefaan De Clerk is gruwelijk.

 

In volle zitting werden de vrederechter en haar griffier neergekogeld. Terwijl ik dit schrijf is men nog steeds op zoek naar de dader. Dat zoiets kan gebeuren in een gerechtsgebouw tart alle verbeelding. Wat er vandaag gebeurde, is het intrieste summum van een toename van geweld onze samenleving.

 

Alleen al in mijn stad Antwerpen werden we de jongste dagen geconfronteerd met het in brand steken van auto’s, het in de Schelde duwen van auto’s, steekpartijen in het Albertpark, steekpartijen op Linkeroever, steekpartijen op het Zuid, enz. De lijst is schier eindeloos.

 

Jarenlang hebben de traditionele partijen hun kop in het zand gestoken wat betreft de toename van criminaliteit. Het afgelopen jaar steeg de criminaliteit in Antwerpen met 9%. Het krapuul neemt stilaan de straat over en de overheid laat maar begaan.

 

De reactie van ontslagnemend justitieminister Stefaan De Clerck stemt me dan ook bitter. De minister roept immers op tot sereniteit en hoopt dat de partijen na de verkiezingen van 13 juni er ook aan denken nieuwe maatregelen uit te werken tegen criminaliteit. Kan het nog cynischer? Dat komt van een man die al zoveel jaren op justitie heeft doorgebracht, maar niets heeft gedaan.

 

Het Vlaams Belang roept al dertig jaar dat er een keiharde aanpak van de criminaliteit moet zijn. Had men toen al naar ons geluisterd zou een dergelijke escalatie van geweld misschien nooit hebben plaatsgevonden.

Advertenties