Criminaliteit Hoboken vereist specifieke aanpak

crimineel.jpgOp vraag van negen gemeenteraadsleden van het Vlaams Belang, waaronder ikzelf, heeft het stadsbestuur voor het eerst criminaliteitscijfers per district vrijgegeven. Als lijsttrekker voor het Vlaams Belang in Hoboken, word ik niet echt vrolijk als ik de evolutie van de criminaliteit in mijn district bekijk.

In 2010 bekleedde Hoboken de 6de plaats van de 9 districten. Uiteraard was en is Antwerpen, wegens haar omvang en haar centrumfunctie de koploper. Maar als we de cijfers van de eerste helft van 2011 bekijken, zien we dat Hoboken een serieuze inhaalbeweging heeft gemaakt. Hoboken is nu het 3de meest criminele district van Antwerpen.

 

Inzake drugcriminaliteit blijft Hoboken stabiel op een 4de plaats staan. Qua woninginbraken is er een stijging te merken en duikt Hoboken in vergelijking met 2010 de top 4 binnen. Ook wat betreft diefstallen met geweld stijgt ons district één plaats. Vooral inzake handtassenroof is er een spectaculaire stijging in het Zuiderdistrict. Zo ziet het er naar uit dat we voor 2011 met gemak een verdubbeling van het aantal feiten halen. En qua vandalisme prijkt Hoboken op een weinig benijdbare 2de plaats in de statistieken.

 

Wat de cijfers duidelijk aantonen, is dat elk district eigenlijk een specifiek criminaliteitsprofiel heeft. Bijvoorbeeld handtasroven en drugscriminaliteit scoren opmerkelijk hoger in Hoboken dan elders. Daarom eist het Vlaams Belang Hoboken dat er een specifieke aanpak wordt uitgetekend voor de stijgende criminaliteitsfenomenen in ons district. Een permanent bemand politiecommissariaat is daarbij niet onbelangrijk. De politiesector Zuid is immers veel te groot om het met één permanent bemand commissariaat te stellen. Ook in het uitsturen van patrouilles moet Hoboken wegens de stijgende criminaliteit meer bediend worden.

 

Het zou trouwens nuttig zijn om per district een Schepen van Veiligheid aan te duiden. Die kan de criminaliteit en vooral de specifieke soorten criminaliteit in zijn district op de voet volgen en hieraan de nodige conclusies koppelen. Ook dient de districtsraad de kans te krijgen om de criminaliteitscijfers te bespreken in aanwezigheid van de korpschef of zijn plaatsvervanger.

 

Kortom, de cijfers tonen aan dat een specifieke aanpak, harde aanpak in Hoboken noodzakelijk is.

Advertenties