Tussen droom en daad staan wetten in de weg, en veel praktische bezwaren

ww sorghvliet.jpg

Vandaag heeft N-VA, SP.a/Groen en CD&V haar bestuursakkoord voor Hoboken voorgesteld. Het kreeg de welluidende titel “Van droom naar daad” mee. 

Sommige punten ogen aantrekkelijk en het akkoord is ambitieus, net als een droom. Maar Willem Elsschot leerde ons al: “Tussen droom en daad staan wetten in de weg, en praktische bezwaren.” Zo stel ik me toch wat vragen bij de betaalbaarheid van dit akkoord. Als je de 32 blz. leest, moet je al geen rekenwonder zijn om vast te stellen dat dit niet haalbaar is met een jaarlijkse dotatie van ongeveer 2 miljoen euro. De dotatie zal dus flink moeten toenemen. Het is maar vraag of dit kan. Bart De Wever heeft reeds aangekondigd dat de investeringsmiddelen in Antwerpen de komende jaren flink krimpen.

Ook stel ik vast dat het bij heel wat punten blijft bij voornemens. De woorden ‘we onderzoeken’, ‘we streven naar’ en ‘we vragen aan de stad’, zijn de meest voorkomende woorden in dit bestuursakkoord. Heel wat van de ambities liggen dan ook niet op het niveau van het district, maar wel bij de stad, bij Gapa, bij De Lijn,… En zullen die andere bestuursniveaus de droom naar daad kunnen/willen omzetten?

 

En dan heb je nog de thema’s die onvermeld blijven. Iedereen die Hoboken kent, weet dat het district in het algemeen en sommige wijken in het bijzonder kreunen onder samenlevingsproblemen, ondermeer door de toenemende islamisering. Met de stelling “We zijn allemaal Hobokenaren”, zal dit probleem niet opgelost worden. Maar in dit bestuursakkoord is er geen spoor te vinden van het zogenaamde “rechten- en plichtenverhaal.”

 

Kortom, het bestuursakkoord roept heel wat vragen op. Uiteraard zal het Vlaams Belang de concrete projecten van deze meerderheid – eens ze zich aandienen – op haar merites beoordelen. Maar op dit moment ben ik niet echt overtuigd van de ‘échte verandering’ die enkele maanden geleden werd aangekondigd.

Advertenties