Krijgsbaan: wat is het nu eigenlijk?

ww sorghvliet.jpgWe weten allemaal dat de Krijgsbaan in Hoboken, tussen de Broydenborglaan en de Sint-Bernardsesteenweg er al jaren abominabel bijligt. En dat is een botte schande. Niet alleen voor de Hobokenaar zelf, maar ook voor iedereen die Hoboken bezoekt. Dit stuk is immers een toegangspoort voor het Zuidersdistrict.

Het Hobokense college liet vorig jaar weten dat het de vaste ambitie is om dit stuk weg eindelijk van het Vlaams Gewest over te nemen om voor herstellingen niet langer afhankelijk te zijn van het lakse Gewest. Die ambitie werd ook bevestigd in een antwoord van Minister Hilde Crevits op mijn schriftelijke vraag in het Vlaams Parlement. (nr. 609 van 6 februari 2013). Ze liet me er letterlijk weten: “De onderhandelingen met de stad Antwerpen over de overdracht zitten momenteel in een vergevorderd stadium.” Maar omdat ik bijna een jaar niets meer had vernomen, was het tijd voor een nieuwe vraag. (nr. 306 van 18 december 2013). Daarin stelt mevrouw Crevits: “Op een overleg met de administrateur-generaal van het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) op 11.12.2013 heeft de stad Antwerpen echter laten weten deze weg niet langer te willen overnemen. Het AWV was hierover verwonderd en vraagt de stad dan ook om dit gewijzigde standpunt schriftelijk te bevestigen.”

Dan maar een interpellatie aan het Districtscollege om te vernemen waarom men niet meer geïnteresseerd is om de Krijgsbaan over te nemen en er een mooie toegangspoort tot Hoboken van te maken. Antwoord van college voorzitter Kathelijne Toen (N-VA): “Wij zijn nog steeds in onderhandeling om deze gewestweg over te nemen.” Zij had dit antwoord gekregen op het kabinet van Antwerps Schepen Koen Kennis.

Wat is het nu? Liegt er iemand? Is er een probleem? We zoeken het verder voor u uit. Het bevestigt alleszins wel het volgende: op eender welk niveau… een CD&V/SP.a/N-VA-coalitie werkt niet.