Einde van de babes, intrede van de gegroefde gezichten?

Mieke van hecke.jpgWel, dit vind ik nog eens een onverwachte wending. CD&V duidt aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid Mieke Van Hecke aan als lijsttrekker voor de Gentse gemeenteraad. 70 zomers jong, 10-tallen jaren ervaring op allerhande politieke niveaus, intellectueel en levenservaren. Ik ben noch aanhanger van die partij noch van de persoon, maar eindelijk kiest er nog eens een partij voor kennis en kunde, politieke ervaring en levenservaring.

Al ettelijke jaren is de politiek ten prooi gevallen aan jonge politieke babes of jonge politieke tafelspringers. Inhoud , politiek talent, kennis en kunde, ervaring, verwezenlijkingen,… Het speelde allemaal geen rol meer. Er goed uitzien, in de boekskes staan, je ideologie en standpunt in 140 tekens gieten,… Daar ging en gaat het om. En alle partijen waren in dat bedje ziek. Dat intussen parlementen en raden gevuld raakten met toch wel wat ‘would be politici’ die geen schop onder de kont waard waren… Niemand die er om maalde.

Het was soms pijnlijk om aan te zien. ‘Les petits gamins et petites gamines’ die braaf het tekstje van de hand van de medewerker in commissie of plenaire vergadering kwamen debiteren. Ik heb bij parlementsleden teksten gezien waarbij de medewerker zelfs verschillende opties voor repliek had neergepend naargelang de minister X of Y of Z zou antwoorden. Zelfs het stellen van een mondelinge vraag in de plenaire vergadering waar de spreektijd gelimiteerd was tot twee minuten lukte bij velen niet zonder het obligate papiertje.

En toch bleven politieke partijen steeds meer raden en parlementen volpompen met leuk ogende jongens en meisjes in plaats van met verstandige (en soms lelijke) mannen en vrouwen. Is hiermee een kentering ingezet? Is dit het einde van de babes en de intrede van mensen met grijze manen, groeven in de granieten koppen en de krassen op de ziel. Politici met een rijke levenservaring en afdoende intellect? Is dit een voorbode om terug inhoud en ‘serieux’ in de politieke arena te brengen?

Advertenties