Lothario moet hangen

De Wever, Groen, Termont, integriteitsbureauTotale verbazing. Dat was mijn gevoel toen ik vernam dat een partij in de Antwerpse gemeenteraad een klacht heeft ingediend tegen de burgemeester en enkele van zijn schepenen. Reden? Aanwezigheid op een verjaardagsfeest van een bouwpromotor die ook opdrachten voor de stad uitvoert.

Netwerk en welvarendheid

Belangenvermenging, gesjoemel, onrustwekkend, partijdigheid bij het afleveren van vergunningen,… dat waren de meest voorkomende woorden als men het over dat verjaardagsfeestje had. Echter, in een normale samenleving zou je je politici roemen om allerhande economische spelers te ontmoeten. Want het zijn dergelijke mensen die mee zorgen voor de welvarendheid van je stad én van je bevolking. Netwerken is belangrijk. Of de oppositie dat nu graag heeft of niet.

Grens?

Bovendien, beste partij die klacht indient,…Waar trek je de grens? Mag bv. de havenschepen nog naar de nieuwjaarsreceptie van CEPA en Alfaport? Want daar komt de schepen in contact met iedereen die van ver of nabij iets met de haven te maken heeft. Raar, dat er daar nog geen klacht is tegen ingediend. Of misschien toch niet. Ik was even vergeten de betrokken klagers daar evenzeer hun kas gaan volvreten.

En Gent dan?

Gaat het dan om jaloezie omdat het dit keer een sterrenzaak betrof? Of gaat het eerder om de partij-aangehorigheid van de betrokkenen. Want, zo lang als ik hem ken, pocht de socialistische burgemeester van Gent met zijn adressenboekje. Hij roemde zijn immens uitgebreid netwerk (waarin zelfs een niet onbesproken bankier zat) waarmee hij zoveel voor Gent kon realiseren. Nooit geweten dat de klagende partij, toch ook vertegenwoordigd in de Gentse gemeenteraad, ooit een klacht heeft geformuleerd tegen deze socialist. Ook niet toen ze er in de oppositie zat.

Nivea van een B-film

Het lijkt er dus op dat we te maken hebben, met twee maten en gewichten. Dat de Antwerpse burgemeester de rol van Lothario krijgt toegemeten en moet hangen. (Vanwaar de uitspraak “Lothario moet hangen” komt, vindt u hier) Kortom, politiek blijft zo voorspelbaar. En dat maakt het behoorlijk flauw. Dit soort zaken – die dan nog uitgebreid door de media worden uitgesponnen, overstijgt het niveau van een B-film zelfs niet meer. Niet verwonderlijk dat mensen zich van politiek afkeren.

Advertenties