De politiek en een voetbalstadion

Ghela.jpgRecent werd bekend dat de uitgeverij van Doorbraak.be het boek ‘De illegale Ghelamco-Arena’ van Ignace Vandewalle niet zal uitgeven. Ze zitten immers in een juridische strijd verwikkeld met Ghelamco over het boek. En ze vrezen dat de gerechtskosten te hoog zullen oplopen.

Een vermijdbare situatie mijns inziens. De titel is dom gekozen. De meest ‘boeiende’ episodes in dit dossier speelden zich immers af lang voor er van Ghelamco sprake was. Ik stel niet dat er gesjoemeld is. Maar op weg naar het nieuwe stadion van AA Gent komen we wel wat opmerkelijke zaken tegen. Zaken die – wie weet – een mooi verhaal hadden kunnen opleveren.

Groothandelsmarkt

Het Ottenstadion in Gentbrugge was begin 21ste eeuw een probleem geworden. Voor de club omdat het de groei beperkte, maar een stadion in het midden van een dichtbevolkts volksbuurt, zorgt voor meer dan een beetje overlast. De druk van de buurtbewoners op de politici voor een herlocatie was dan ook groot.Stad Gent, Termont, AGSOB, voetbalstadion, Genste gemeenteraad, AA Gent

Eerst werd uitgekeken naar de gronden aan Flanders Expo. Maar die piste werd snel verlaten. Men had lucratievere plannen met wat later ‘The Loop’ zou gaan heten. En dan kwamen de gronden van de ‘groothandelsmarkt’ in het vizier. De plek was veel te groot voor de economische activiteiten die daar nog plaats vonden. En belangrijk voordeel: de gronden waren eigendom van de stad Gent.

Europese regelgeving

Toenmalig Gents Schepen van Sport, Frank Wijnakker en Schepen van Economie Daniel Termont glimmen in mei 2002 van trots bij hun aankondiging dat er een nieuw stadion voor AA Gent zou verrijzen op de site van de Groothandelsmarkt. De voetbalclub zou zelf optreden als projectontwikkelaar. De stad zou de gronden inbrengen voor één symbolische euro.

In het vragenuurtje voorafgaand aan de gemeenteraad in Gent vraagt een maand later een niet nader te noemen gemeenteraadslid aan schepen Wijnakker of dit wel mag. Immers, enkele maanden daarvoor heeft de Europese Commissie de Nederlandse stad Alkmaar veroordeeld omdat ze de gronden voor het nieuwe stadion van AZ’67 had ingebracht. En de Commissie stelt een professionele voetbalclub gelijk aan een bedrijf. Ergo, volgens de Europese regelgeving zou het Gentse opzet ‘ongeoorloofde overheidssteun aan bedrijven’ zijn, aldus het gemeenteraadslid. Frank Wijnakker geeft een nietszeggend antwoord, niet echt wetende wat hij er mee aan moet. Termont blijkbaar wel. Als schepen van economie trekt hij het dossier meer naar zich toe.

Een advocaat in de gemeenteraadscommissie

Intussen is duidelijk dat de stad Gent een economische return moet kunnen aantonen als ze AA Gent mee aan een nieuw stadion wil helpen door de gronden de facto gratis in te brengen. Enige tijd later, op een bevoegde gemeenteraadscommissie, wordt een nieuwe constructie voorgesteld. Een constructie die wel ‘Europa-conform moet zijn’. Opvallend is dat Termont niet vergezeld is door een van de ambtenaren of van zijn medewerkers. Naast Termont zit een gerenommeerd Gents advocaat. Naar verluidt heeft de advocaat in kwestie de constructie (mee) uitgedacht. De advocaat – die in de Ghelamco-arena meestal terug te vinden is naast Ivan De Witte (voorzitter AA Gent) en Daniel Termont – beantwoordt die avond de detailvragen van sommige raadsleden.Stad Gent, Termont, AGSOB, voetbalstadion, Genste gemeenteraad, AA Gent

De constructie is ook niet zo eenvoudig. Quasi gelijktijdig is het stadsbestuur bezig het Stadsontwikkelingsbedrijf – dat het vastgoed van de stad beheert – om te vormen tot een autonoom gemeentebedrijf. Dat nog op te richten AGSOB zal middels een ook nog op te richten filiaal mee instappen in een CVBA die het stadion zal realiseren. Zo worden de gronden in erfpacht gegeven voor 99 jaar. Het is dus de bedoeling dat de stad mede-eigenaar van het stadion wordt. En hiermee is de geboorte van de CVBA Arteveldestadion een feit. De zoektocht naar privépartners voor de bouw van het stadion gebeurt ondermeer op de bekende vastgoedbeurs Mipim in Cannes.

Optima

Stad Gent, Termont, AGSOB, voetbalstadion, Genste gemeenteraad, AA GentWie vinden we naast (de facto) de Stad Gent en AA Gent terug in de CVBA Arteveldestadion? Het toenmalige Optima Financial Planners, het latere Optima Bank van Jeroen Piqueur. Behoudens mijn vergissing is Luc Van den Bossche er voorzitter van. En de ambitie van Optima Financial Planners in de nieuwe groep is niet min. Ze zijn vanaf het begin betrokken en willen alle gronden verwerven en alle vergunningen (zoals bestemmingswijziging, MER, Mober,…) bekomen. In 2006 wordt er een contract afgesloten met Besix voor de bouw. De eerstesteenlegging vindt plaats op 18 september 2008. Maar dan gaat er heel wat tijd verloren. Kwatongen beweren dat een en ander te maken heeft met financieringsproblemen die Optima heeft.

Ghelamco

Het zal dan tot 2010 duren eer het dossier enigszins vlot getrokken wordt. De Ieperse firma Ghelamco is aan boord gekomen. Dat resulteert eind 2010 in een nieuwe financieringsovereenkomst waarin de kosten min of meer verdeeld worden tussen aan de ene kant Ghelamco en aan de andere kant de stad en de club. Ook wordt de erfpachtovereenkomst aangepast nu Ghelamco partner is. In 2012 stapt Optima Bank uit het project. Ghelamco neemt de aandelen van Optima in de CBVA over. Tot slot zal Ghelamco nog wat robbertjes voor de rechtbank uitvechten met Besix over het contract dat in 2006 werd afgesloten. Stad Gent, Termont, AGSOB, voetbalstadion, Genste gemeenteraad, AA Gent

Eens dat obstakel van de baan wordt het nieuwe stadion meer dan 10 jaar later gerealiseerd.

Een goed boek

Wees dus eerlijk. Dit verhaal is een boek waard. Zelfs al is er helemaal niets illegaals gebeurd. Gewoon al de lange weg die is afgelegd (10 jaar), het belang van netwerken (politiek-privé), het sneuvelen van partners onderweg, de rol van overheden (stad Gent (gronden en meer)) en Vlaanderen (mobiliteitsprobleem R4)),… Ik hoop dus dat het boek er ooit nog komt.

Advertenties