De Luie Macht

9789090307596.jpg“Ledigheid is des duivels oorkussen,” is een oud Vlaams gezegde. Naar aanleiding van het boek ‘De Illegale Ghelamco-Arena’ van Ignace Vandewalle, werd afgelopen vrijdag in het AA Gent-stadion een grote persconferentie georganiseerd. De stad Gent, KAA Gent en Ghelamco gaven volledige inzage gegeven in alle documenten die te maken hadden met het project ‘Arteveldestadion’. Triest was echter de weerslag van dit unieke moment van transparantie in de media.

Saillanter en minder werk

Op de persconferentie kwam Ghelamcobaas Paul Gheysens met de mededeling dat de auteur (of zijn raadsman) 15.000 euro had gevraagd om het boek niet te laten verschijnen. Sommige journalisten verlieten alvast de zaal. Ze hadden hun item beet. De mededeling van Gheysens en dan even later de ontkenning door de auteur. In het beste geval geïllustreerd met een beeldje van de vele ‘classeurs’ en dozen met de documentatie. Voor de journalisten was alvast “A honest day’s work” geleverd. Voor de organisatoren van de persbijeenkomst was het rookgordijn geslaagd.

De “betere” journalist op zijn beurt, stak nog even zijn neus in de veelheid van voorradige documenten om op zoek te gaan naar… de facturen van de skybox. Welke politici, voor hoeveel euro en met wie? Blijkbaar interessanter nieuws dan het al dan niet correct volgen van de wettelijke procedures bij de bouw van een voetbaltempel van ettelijke miljoenen euro. Saillanter alleszins én vooral… minder werk. Twee vliegen in één klap.

Oei, rekenen

Ook de boekenschrijver is in hetzelfde bedje ziek. Omdat dit dossier me wel interesseert ben ik zijn boek gaan kopen. Vijfenvijftig bladzijden ver besef ik al dat het niet mijn beste aankoop is. Zo laat de auteur in een voetnoot weten dat de bedragen in BEF naar Euro worden omgezet tegen de toenmalige beginkoers van 40,3 BEF voor één Euro. Want het bedrag ook nog eens indexeren zou te verwarrend zijn voor de lezer. Hoe zo verwarrend? De lezer zou dan tenminste een realistisch bedrag in euro te lezen krijgen. Het tegendeel van verwarrend, dus. Maar… wel extra rekenwerk voor de boekenschrijver.

Ook een voorkomende zinsnede in dit sensationele boek: ‘mocht dat het geval zijn, dan…’ Mocht? Was extra onderzoek dan niet nuttig geweest vooraleer dit soort vooronderstellingen op de mensheid loslaat? Maar da’s natuurlijk ook weer… extra werk.

We weten dus nog altijd niets

Blijft de hamvraag: Is de Ghelamco Arena in Gent nu gebouwd volgens de vigerende regelgeving of niet? Is de uitleg van Mr. Devers de juiste? Of heeft Vandewalle het bij het rechte eind? Via de media hebben we het alvast niet vernomen. Want buiten een factuur voor de “Skybox” hebben ze zo goed als geen enkel document ernstig bekeken. En dan maar blazen dat de Vierde Macht zijn. De luie macht, ja.

Advertenties